(1)
Onwurah, C. C.; Barnaby, J.; Alozie, I. O.; Ikegulu, J. U.; Ogbunugwor, A. U.; Onwunali, O. C.; Eziuzor, C. C.; Ilouno, D. O. Effects of Sleep Deprivation on Mental Health of Undergraduate Students of Nnamdi Azikiwe University Awka, Anambra State Nigeria. JGCS 2024, 8, 49-64.